Skattesats, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 9 144 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Vingåkers kommun till 33,50 procent, vilket var den 135:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.