Skattesats, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 8 856 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Vingåkers kommun till 33,50 procent, vilket var den 145:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.