Befolkningsökning, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 9 144 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Vingåkers kommun den 79:e lägsta i landet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.