Befolkningsökning, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 9 111 människor (2019). Landarealen är 372 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.