Kommunens kostnader, Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har 14 309 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 27:e lägsta i landet med 53 524 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.