Kommunens skatteintäkter, Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 13 747 människor (2019). Landarealen är 211 kvadratkilometer. 1992 blev Trosa en egen kommun från att tidigare ha ingått i Nyköpings kommun.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.