Kommunens skatteintäkter, Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har 14 658 invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.