Andel förtidspensionärer, Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har 14 309 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 32:a lägsta i landet med 3,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.