Andel företagare, Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 13 747 människor (2019). Landarealen är 211 kvadratkilometer. 1992 blev Trosa en egen kommun från att tidigare ha ingått i Nyköpings kommun.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.