Andel företagare, Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har 14 658 invånare. Värdet för andel företagare är det 85:e högsta i landet med 8,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.