Andel högutbildade, Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 13 747 människor (2019). Landarealen är 211 kvadratkilometer. 1992 blev Trosa en egen kommun från att tidigare ha ingått i Nyköpings kommun.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.