Andel högutbildade, Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har 14 658 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 21,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.