Befolkningsökning, Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 13 747 människor (2019). Landarealen är 211 kvadratkilometer. 1992 blev Trosa en egen kommun från att tidigare ha ingått i Nyköpings kommun.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.