Befolkningsökning, Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har 14 309 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Trosa kommun den högsta i landet med 10,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.