Befolkningsökning, Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har 14 658 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Trosa kommun den högsta i landet med 10,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.