Invånare i kommunen, Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har 14 309 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 127:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.