Invånare i kommunen, Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har 14 658 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 128 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.