Kommunens skatteintäkter, Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 36 544 människor (2019). Landarealen är 742 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.