Kommunens skatteintäkter, Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 38 129 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 68:e högsta i landet med 49 753 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.