Anställda i kommunen, Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 38 129 invånare. Värdet för anställda i länet är det 86:e högsta i landet med 2 148 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.