Största privata arbetsgivare, Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 38 129 invånare. Största privata arbetsgivare är PFIZER HEALTH AB med 275 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.