Andel förtidspensionärer, Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 37 290 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 47:e lägsta i landet med 3,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.