Andel förtidspensionärer, Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 38 129 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 49:e lägsta i landet med 3,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.