Nyföretagande, Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 38 917 invånare. Värdet för nyföretagande är det 80:e högsta i landet med 11,5 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.