Andel företagare, Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 35 761 människor (2018). Landarealen är 742 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.