Andel företagare, Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 38 129 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.