Förvärvsfrekvens, Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 35 761 människor (2018). Landarealen är 742 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.