Andel högutbildade, Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 38 129 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 63:e högsta i landet med 25,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.