Andel högutbildade, Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 36 544 människor (2019). Landarealen är 742 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.