Skattesats, Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 36 544 människor (2019). Landarealen är 742 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.