Skattesats, Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 38 917 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Strängnäs kommun till 32,50 procent, vilket var den 66:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.