Befolkningsökning, Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 38 917 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Strängnäs kommun den 21:a högsta i landet med 4,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.