Befolkningsökning, Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 37 290 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Strängnäs kommun den elfte högsta i landet med 6,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.