Befolkningsökning, Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 38 129 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Strängnäs kommun den åttonde högsta i landet med 6,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.