Invånare i kommunen, Strängnäs

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 38 526 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 70 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.