Kommunens kostnader, Oxelösund

Oxelösunds kommun ligger i Södermanlands län och har 11 995 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 59 409 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.