Nyföretagande, Oxelösund

Oxelösunds kommun ligger i Södermanlands län och har 11 995 invånare. Värdet för nyföretagande är det sextonde lägsta i landet med 6,4 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.