Andel företagare, Oxelösund

Oxelösunds kommun ligger i Södermanlands län och har 12 106 invånare. Värdet för andel företagare är det lägsta i landet med 5,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.