Andel företagare, Oxelösund

Oxelösunds kommun ligger i Södermanlands län och har 11 995 invånare. Värdet för andel företagare är det lägsta i landet med 2,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.