Sysselsättningsgrad, Oxelösund

Oxelösunds kommun ligger i Södermanlands län och har 12 106 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 76:e lägsta i landet med 80,1 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.