Andel högutbildade, Oxelösund

Oxelösunds kommun ligger i Södermanlands län och har 12 106 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 27:e lägsta i landet med 14,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.