Befolkningsökning, Oxelösund

Oxelösunds kommun ligger i Södermanlands län och har 12 106 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Oxelösunds kommun nära genomsnittet med 0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.