Befolkningsökning, Oxelösund

Oxelösunds kommun ligger i Södermanlands län och har 11 995 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Oxelösunds kommun den 95:e lägsta i landet med −0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.