Kommunens kostnader, Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har 58 200 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 63 627 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.