Kommunens skatteintäkter, Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 56 591 människor (2019). Landarealen är 1 428 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.