Kommunens skatteintäkter, Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har 57 633 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 143 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.