Andel förtidspensionärer, Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 56 591 människor (2019). Landarealen är 1 428 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.