Andel förtidspensionärer, Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har 57 071 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 92:a lägsta i landet med 4,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.