Förvärvsfrekvens, Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 56 011 människor (2018). Landarealen är 1 428 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.