Andel högutbildade, Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 56 011 människor (2018). Landarealen är 1 428 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.