Andel högutbildade, Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har 57 633 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 92:a högsta i landet med 22,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.