Skattesats, Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har 58 200 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Nyköpings kommun till 32,25 procent, vilket var den 57:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.