Skattesats, Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har 57 071 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Nyköpings kommun till 32,25 procent, vilket var den 61:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.