Befolkningsökning, Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har 57 633 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Nyköpings kommun den 63:e högsta i landet med 2,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.