Befolkningsökning, Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har 58 200 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Nyköpings kommun den 63:e högsta i landet med 2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.