Befolkningsökning, Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har 57 071 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Nyköpings kommun den 71:a högsta i landet med 2,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.