Invånare i kommunen, Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har 57 633 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 42 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.