Invånare i kommunen, Nyköping

Nyköpings kommun ligger i Södermanlands län och har 58 021 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 42:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.