Kommunens kostnader, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 324 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 78:e högsta i landet med 75 282 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.