Kommunens kostnader, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 765 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 64:e högsta i landet med 64 342 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.