Anställda i kommunen, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 764 invånare. Värdet för anställda i länet är det 57:e högsta i landet med 2 974 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.