Största privata arbetsgivare, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 764 invånare. Kronfågel AB är största privata arbetsgivare och med 875 anställda (nov 2020) den 47:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.