Största privata arbetsgivare, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 604 invånare. Kronfågel AB är största privata arbetsgivare och med 975 anställda (år 2022) den 46:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.